Informacje prawne i polityka prywatności - RODO

REGULAMIN

Niniejszy Serwis internetowy prowadzony jest przez spółkę Optima Logistics Group Spółka Akcyjna (do dnia 02 września 2018r. Optima Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-616) przy ulicy Mickiewicza 36A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000746239 (uprzednio KRS 0000318660), NIP: 7010157936, REGON: 141660773

Nazwa Serwisu, elementy graficzne, układ strony, kod źródłowy oraz zawartość podlegają ochronie prawnej.

Nazwa i logo Serwisu stanowią zarejestrowany na rzecz Optima Logistics Group S.A. znak towarowy.

Użytkownik ma prawo do przeglądania, pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa własności intelektualnej w tym prawa dotyczące znaków towarowych. Zawartość i kształt Serwisu nie mogą być w celach komercyjnych kopiowane w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Optima Logistics Group S.A.

Serwis umożliwia dostęp do usług oferowanych przez Optima Logistics Group S.A. oraz zaufanych partnerów (podmioty zależne, współpracujące i dostawcy usług).

Zawartość Serwisu można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych przez użytkownika.

Pomimo dołożenia należytej staranności informacje w części Serwisu dotyczące prezentowanych materiałów mogą być nieaktualne lub błędne, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

Weryfikacja materiałów pochodzących od zaufanych partnerów leży po stronie zainteresowanego użytkownika.

Informacje o ewentualnych ofertach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zapoznania się z ofertą reklamodawców i zaufanych partnerów.

Serwis nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone jak i przesłane reklamy.

Użytkownik powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź opłacając reklamowany produkt lub usługę.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I „COOKIES”

Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem w trakcie zbierania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Serwis może wykorzystywać ciasteczka („cookies”), które służą identyfikacji używanej przez użytkownika przeglądarki podczas korzystania z Serwisu w celu prawidłowego wyświetlania stron Serwisu.

Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies” stałe - te pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. W ramach tych „cookies” wykorzystujemy „cookies” w obrębie naszej domeny (first party) - te wykorzystywane są na własne potrzeby oraz „cookies” podmiotów trzecich (third party). Te pozwalają na wykorzystanie funkcjonalności zapewnianych przez podmioty trzecie, np. w celach analitycznych.

Serwis korzysta ze skryptów Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies” w postaci plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Wchodząc na strony Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Serwis wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w celu:

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator „cookies” zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
  • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator „cookies” zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) oraz możliwości integracji procesu logowania Użytkownika do Serwisu poprzez profil Użytkownika na Facebook;
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego youtube.com (administrator „cookies” zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA)

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików „cookies” ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików „cookies” należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki „cookies”. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików „cookies” należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie plików „cookies” będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu i może wpłynąć na niedostępność części funkcji Serwisu.

Administrator zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe").

Przez Dane Osobowe rozumiane będą wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby (Użytkownika), obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, dane identyfikacyjne przedsiębiorców lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.

Strony internetowe Serwisu można przeglądać bez podawania Danych Osobowych. W przypadku udostępnienia Danych Osobowych przez Użytkowników na potrzeby usług Serwisu, mogą być one za zgodą Użytkownika udostępnione na zasadzie powierzenia zaufanym partnerom, podmiotom z grupy kapitałowej oraz dostawcom i odbiorcom Usług oraz profesjonalnym doradcom.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO 
 

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

[Administrator danych]

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIMA Logistics Group S.A. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. A. Mickiewicza 36A, 01-616 Warszawa, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746239, REGON: 14166077300000, NIP: 7010157936, o kapitale zakładowym wynoszącym 121 000,00 zł („Administrator”).

[Podmioty danych]

2. Administrator przetwarza dane osobowe podmiotów odwiedzających stronę internetową Administratora https://www.optimalg.com/ („Strona internetowa”), podmiotów korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej oraz podmiotów kontaktujących się z Administratorem.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują:

1) dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową: imię i nazwisko, adres e-mail, IP komputera, numer telefonu, firma oraz inne dane osobowe zawarte w treści zapytania;

2) dane osobowe odwiedzających strony internetowe: numer IP komputera.

[Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1) składania osobom zainteresowanym indywidualnych ofert - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora,

2) marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora,

3) kontaktu z osobami kierującymi zapytania lub wiadomości do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub drogą mailową - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

[Odbiorcy danych osobowych]

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu outsourcingu procesów księgowych, audytorom, doradcom prawnym lub podatkowym oraz dostawcom usług IT.

Pani / Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom należącym do grupy spółek Optima Logistics Group.

Okres przechowywania danych

5. Pani / Pana dane osobowe będziemy przechowywać do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

[Źródło pochodzenia danych osobowych]

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Administratorem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z Administratorem.

Pani / Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi w związku z odwiedzeniem Strony internetowej lub przesłaniem formularza kontaktowego.

[Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych]

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

[Zabezpieczenia]

8. Administrator podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są dostępne tylko dla osób, które potrzebują ich do celów i zadań opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. pracownicy działu kadr, administratorzy systemów informatycznych). Wszystkie te osoby są zobowiązane do traktowania danych osobowych w sposób poufny i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Dane są nam przekazywane w formie niezaszyfrowanej, za pomocą otwartej, transgranicznej sieci dostępnej dla każdego. Jednakże Administrator wdrożył środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem oraz zapewnienia autentyczności strony internetowej, integralności danych oraz poufności danych przekazywanych za pośrednictwem sieci wewnętrznej grupy (Intranetu).

[Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych]

9. Administrator przechowuje Pani/ Pana dane w infrastrukturze informatycznej dostarczanej przez podmioty zewnętrzne, w tym w skrzynkach mailowych, których serwery mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a tym samym przekazuje dane osobowe do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator przekazuje dane osobowe wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z wymogami RODO, zawartymi m.in. w art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu i sposobie udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej klauzuli.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie]

10. Administrator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

[Dane Kontaktowe]

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/ Pan może skontaktować się z Administratorem:

a. kierując korespondencję tradycyjną na adres siedziby Administratora lub
b. za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: [email protected]

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na pytania, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Zobacz również ...

Kariera w Optimie

Wszystkie osoby zainteresowane pracą lub praktykami w naszej firmie zachęcamy do wysłania aplikacji na adres [email protected]

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska lub działu.

Dowiedz się więcej
Współpraca

Jesteśmy nowoczesną firmą, która idzie z duchem czasu i szybko dostosowuje się do realiów rynku. Nasze kompleksowe rozwiązania w obszarze organizacji transportu są odpowiedzią na zapytania klientów. To ich wymagania spełniamy, to dla naszych klientów każdego dnia jesteśmy najlepsi.

Dowiedz się więcej