Informacje prawne i Klauzula RODO

REGULAMIN

Niniejszy Serwis internetowy prowadzony jest przez spółkę Optima Logistics Group Spółka Akcyjna (do dnia 02 września 2018r. Optima Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-616) przy ulicy Mickiewicza 36A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000746239 (uprzednio KRS 0000318660), NIP: 7010157936, REGON: 141660773

Nazwa Serwisu, elementy graficzne, układ strony, kod źródłowy oraz zawartość podlegają ochronie prawnej.

Nazwa i logo Serwisu stanowią zarejestrowany na rzecz Optima Logistics Group S.A. znak towarowy.

Użytkownik ma prawo do przeglądania, pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa własności intelektualnej w tym prawa dotyczące znaków towarowych. Zawartość i kształt Serwisu nie mogą być w celach komercyjnych kopiowane w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Optima Logistics Group S.A.

Serwis umożliwia dostęp do usług oferowanych przez Optima Logistics Group S.A. oraz zaufanych partnerów (podmioty zależne, współpracujące i dostawcy usług).

Zawartość Serwisu można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych przez użytkownika.

Pomimo dołożenia należytej staranności informacje w części Serwisu dotyczące prezentowanych materiałów mogą być nieaktualne lub błędne, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

Weryfikacja materiałów pochodzących od zaufanych partnerów leży po stronie zainteresowanego użytkownika.

Informacje o ewentualnych ofertach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zapoznania się z ofertą reklamodawców i zaufanych partnerów.

Serwis nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone jak i przesłane reklamy.

Użytkownik powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź opłacając reklamowany produkt lub usługę.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I „COOKIES”

Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem w trakcie zbierania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Serwis może wykorzystywać ciasteczka („cookies”), które służą identyfikacji używanej przez użytkownika przeglądarki podczas korzystania z Serwisu w celu prawidłowego wyświetlania stron Serwisu.

Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies” stałe - te pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. W ramach tych „cookies” wykorzystujemy „cookies” w obrębie naszej domeny (first party) - te wykorzystywane są na własne potrzeby oraz „cookies” podmiotów trzecich (third party). Te pozwalają na wykorzystanie funkcjonalności zapewnianych przez podmioty trzecie, np. w celach analitycznych.

Serwis korzysta ze skryptów Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies” w postaci plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Wchodząc na strony Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Serwis wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator „cookies” zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator „cookies” zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) oraz możliwości integracji procesu logowania Użytkownika do Serwisu poprzez profil Użytkownika na Facebook;
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego youtube.com (administrator „cookies” zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA)

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików „cookies” ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików „cookies” należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki „cookies”. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików „cookies” należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie plików „cookies” będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu i może wpłynąć na niedostępność części funkcji Serwisu.

Administrator zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe").

Przez Dane Osobowe rozumiane będą wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby (Użytkownika), obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, dane identyfikacyjne przedsiębiorców lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.

Strony internetowe Serwisu można przeglądać bez podawania Danych Osobowych. W przypadku udostępnienia Danych Osobowych przez Użytkowników na potrzeby usług Serwisu, mogą być one za zgodą Użytkownika udostępnione na zasadzie powierzenia zaufanym partnerom, podmiotom z grupy kapitałowej oraz dostawcom i odbiorcom Usług oraz profesjonalnym doradcom.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO [AKTUALIZACJA] 

W związku z wejściem życiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) -  dalej „RODO”  - informujemy, że:

 

 1. Administrator: Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Optima Logistics Group Spółka Akcyjna (do dnia 02 września 2018 r. Optima Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie (01-616) przy ulicy Mickiewicza 36A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000746239 (uprzednio KRS 0000318660), NIP: 7010157936, REGON: 141660773.
 2. Procesor: Administrator może działać za pośrednictwem podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy, wskazując dane tego podmiotu.
 3. Dane osobowe: zbierane przez Administratora dane osobowe to (w całości lub części) osób fizycznych (w przypadku osób prawnych członków ich organów/reprezentantów): imiona i nazwisko, adresy: zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjne, numery: PESEL, NIP, REGON i dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numery telefonów, adresy e-mail, numery rachunków bankowych, numery certyfikatów i polis ubezpieczeniowych.
 4. Dane kontaktowe: W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Pani/Pana/Państwa praw zapraszamy do kontaktu: [email protected]
 5. Cele przetwarzania:
  • umowny - niezbędny dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan/Państwo stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • umowny - niezbędny dla zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana/Państwa zainteresowanie ofertą (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia poziomu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez oferowanie Pani/Panu/Państwu usług, w tym usług świadczonych przez podmioty powiązane lub  współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w drodze prawidłowego wywiązywania się przez nas z obowiązków nakładanych przepisami prawa tj.: przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO), zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. f-g, art. 16 i art. 17 RODO posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Wyłączenie prawa do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone, w przypadku wykazania, że w stosunku do Pani/Pana/Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana/Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Okres przechowywania danych:
  • przez czas obowiązywania łączącej Panią/Pana/Państwa umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego);
  • przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania czynności (np. zawarcia umowy), a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;
  • po wygaśnięciu umowy Pani/Pana/Państwa dane osobowe przekazane przy zawarciu i realizacji umowy przechowywane są w formie uprzednio pozyskanej (papierowa, elektroniczna, skan) przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres lub formę ich przechowywania (np. przepisy prawa podatkowego). Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.
 3. Udostępnianie danych osobowych: Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmioty powiązane, podmioty współpracujące, w tym Procesor, profesjonalni doradcy (firmy księgowe, doradcy prawni i podatkowi, firmy windykacyjne, instytucje i organy administracji realizujące obowiązki ustawowe – w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 4. Jako podmioty danych posiada Pani/Pan/Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i /lub zleceń/ zamówień; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.
 6. Przetwarzając dane osobowe Administrator nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Panią/Panem/Państwem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia Administratora działań na Pani/Pana żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Optima Logistics Group S.A. ciążącego na niej obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa/Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana/Państwa zgody na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych.
 9. Niniejsza Klauzula Informacyjna RODO realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona od Pani/Pana/Państwa żadnego działania.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

Zobacz również ...

Kariera w Optimie

Wszystkie osoby zainteresowane pracą lub praktykami w naszej firmie zachęcamy do wysłania aplikacji na adres [email protected]

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska lub działu.

Dowiedz się więcej
Współpraca

Jesteśmy nowoczesną firmą, która idzie z duchem czasu i szybko dostosowuje się do realiów rynku. Nasze kompleksowe rozwiązania w obszarze organizacji transportu są odpowiedzią na zapytania klientów. To ich wymagania spełniamy, to dla naszych klientów każdego dnia jesteśmy najlepsi.

Dowiedz się więcej