Przekształcenie Optima Logistics Group Sp. z o.o. w Optima Logistics Group S.A. - Komunikat


‹ wróć

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 września 2018 r. nastąpiło przekształcenie Optima Logistics Group Sp. z o.o. w spółkę akcyjną – Optima Logistics Group S.A.

 

Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000746239).

 

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy Spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Optima Logistics Group S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Optima Logistics Group Sp. z o.o.

 

Zarząd Optima Logistics Group S.A. pozostaje w niezmienionym składzie, tj. Jarosław Krzysztof Rokicki – Prezes Zarządu oraz Marcin Stradomski – Prezes Zarządu.

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

Prosimy o wystawianie i kierowanie faktur, dokumentów i korespondencji na dotychczasowy adres, który nie uległ zmianie: Optima Logistics Group Spółka Akcyjna, ul. Mickiewicza 36A, 01-616 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000746239, NIP: 7010157936, REGON: 141660773, kapitał Spółki 1 121 000 PLN.

 

PRZEWOZIMY PRODUKTY FIRM