Offerte


We bedienen firma's uit alle sectoren van de economie. We bieden U de allerhoogste competentie samen met een breed palet van diensten op het gebied van transport en expeditie.

TRANSPORT EN EXPEDITIE:

We leveren professionele diensten op het gebied van transport en expeditie in heel Polen. De hoge kwaliteit van onze diensten komt voort uit jarenlange ervaring in de TEL branche en de degelijkheid en het professionalisme van onze medewerkers. We zijn ons zeer wel bewust van de verschillende behoeftes van onze klanten, daarom zijn we flexibel en behandelen we elke klant individueel.

 

We steunen onze partners en adviseren de beste oplossingen, aangepast aan de actuele situatie.

 

Door onze firma te kiezen als zakenpartner heeft U tot uw beschikking:

 • bulkvervoer over de weg tot 24 ton in heel Polen
 • laden 24h / per etmaal,
 • voertuigen: 80 m3, 100 m3 en 120 m3,
 • regelmatige levering op bouwplaatsen.

 

In geval van vragen over onze offerte, vragen we contact op te nemen:

tel.: +48 22 242 84 45

e-mail: kontakt@optimalg.com

We leveren professionele diensten op het gebied van transport en expeditie in heel de Europese Unie en daarbuiten. Transport wordt uitgevoerd met de meest moderne voertuigen uitgerust met monitoring systemen en GPS. Dankzij deze uitrusting heeft U controle over de vervoerde goederen en de mogelijkheid te controleren of de opdracht wordt uitgevoerd volgens de hoogste, internationale standaard.

We vervoeren neutrale lading, gekoelde, ADR (gevaarlijke stoffen) en van speciale omvang in Polen en de lidstaten van de Europese Unie. Jarenlange ervaring op het gebied van transport en samenwerking met veeleisende klanten hebben er toe geleid, dat onze firma een betrouwbare, eerlijke en stipte partner is.


Door onze firma te kiezen als zakenpartner heeft U tot uw beschikking:

 • bulkvervoer over de weg in heel Europa,
 • zorgvuldige keuze en verificatie van onderaannemers,
 • verzekering van vervoer en lading,
 • toegang tot GPS 24 h / per etmaal, GPS in elk voertuig, voertuigen: oplegger met dekzijl 13,6 m, combi 7,7 m + 7,7 m, extra groot 13,6 m, modern wagenpark, euro 5 en euro 6,
 • mogelijkheid dubbele bezetting – snelle levering, transport met vervanging van paletten,
 • cabotage op het terrein van lidstaten van de Europese Unie.

 

In geval van vragen over onze offerte, vragen we contact op te nemen: tel. +48 22 242 84 45, e-mail: kontakt@optimalg.com

We komen tegemoet aan uw wensen en voeren expres transport uit, wat van ons speciale aandacht en zorg vraagt voor de vervoerde goederen en de tijd van levering. We doen al het mogelijke, opdat onze klanten altijd voordeel zullen behalen uit de door ons zorgvuldig uitgevoerde opdrachten en daarom stellen we onze vloot ter beschikking, die uit meer dan 230 voertuigen met een laadvermogen van 3,5t bestaat in heel Europa.

 

Door ons uw transport toe te vertrouwen, ontvangt U:

 • volledig uitgeruste voertuigen (1-12 paletten, tot 27 m3) uitgerust met GPS (toegang 24 h/ per etmaal), voortdurende controle door de expediteur,
 • zorgvuldige keuze en verificatie van onderaannemers,
 • beschikbaarheid van voertuigen in heel Europa,
 • cabotage op het terrein van de Europese Unie.

 

We vragen U contact op te nemen:

tel.: +48 22 242 84 45

e-mail: kontakt@optimalg.com

TRANSPORT:

In ons aanbod vindt U dienstverlening op het gebied van het extra groot transport, waarmee we jarenlang ervaring hebben. De organisatie van dergelijk transport vergt van ons speciale aandacht en volgen van veiligheidsnormen, daarom wordt dergelijk transport, afhankelijk van de grootte van de lading, geëscorteerd door gekwalificeerd personeel.

 

We verzorgen voor U:

 • extra groot transport in geheel Europa,
 • advies op het gebied van transport door gekwalificeerd personeel,
 • pilotage en technische verzorging van voertuigen,
 • regelen van vergunningen voor vervoer alsmede douane documentatie,
 • technische hulp.

 

Neemt U contact op met onze adviseur: tel.:


tel. +48 22 242 84 45

e-mail: kontakt@optimalg.com

We specialiseren ons in het vervoer van producten onder gecontroleerde temperatuur. We bieden U de Fresh service, waaronder het transport van groenten, transport van fruit en andere snel bederfelijke voedingsproducten. Het vervoer van zulke artikelen dient in overeenstemming te zijn met allerlei normen, en de transportmiddelen moeten voldoen aan vele voorwaarden.

 

In het kader van onze samenwerking bieden we U veelomvattende export van vruchten en groenten, gebruikmakend van de nieuwste technologie en wetenschap op het gebied van koeling. Juist deze wetenschap, specialisering en de juiste uitrusting maken professioneel transport van snel bederfelijke goederen mogelijk met het behoud van de allerhoogste standaard.

 

Onze klanten zijn o.a. ondernemers uit de FMCG branche. Hun behoeften in aanmerking nemend omvatten onze diensten onder meer import uit Engeland en Spanje.

 

We steunen de Poolse economie, we weten hoe belangrijk de export van appelen of champignons is, daarom investeren we in deze tak van onze activiteiten, U hierbij de best mogelijke service in handen gevend.

 

We zijn een firma gericht op volledige tevredenheid van onze klanten, we doen ons uiterste best om de import van groenten en fruit zo goed mogelijk te doen verlopen, daarbij voldoen we aan al uw verwachtingen.

 

We nodigen U uit contact op te nemen zodat we een speciale offerte kunnen voorbereiden op telefoonnummer: +48 22 242 84 45 of per mail: kontakt@optimalg.com

TRANSPORT VERZEKERINGEN:

In het kader van de Optima Logistics Group is een verzekeringsbedrijf ontstaan Optima Verzekeringen, dat is gespecialiseerd in verzekeringen van transport. Dit nieuwe bedrijf is een antwoord op de vraag in het milieu van vervoerders over de weg.

 

De offerte van de firma is momenteel geconcentreerd op verzekeringen voor vervoerders en expediteurs, verzekeringen van voertuigen en W.A. alsmede andere vermogensverzekeringen.

 

Meer informatie over de firma Optima Verzekeringen ontvangt U op mail adres: kontakt@optimaubezpieczenia.com.pl , onder nr. tel.: +48 2 465 99 87 of +48 605 662 299.

 

Neem contact op!

Tegemoet komend aan uw vraag hebben we een Cargo verzekering toegevoegd aan onze offerte.

 

Dit is een boedelverzekering van wegtransport. Het belangrijkste doel van deze verzekering is om de eigenaar van de lading te beschermen tegen de financiële gevolgen van verlies of schade van deze lading. Ze is van toepassing op nationaal vervoer, binnen de EU en internationaal. De Cargo verzekering beschermt de lading tot een bepaalde waarde (de verzekeringssom). De eigenaar van de goederen dient te zorgen voor een verzekering, daarom heeft U bij het geven van de opdracht tot vervoer aan onze firma de mogelijkheid deze verzekering als toegevoegde dienstverlening af te sluiten.

 

Klanten van onze firma wordt de Cargo verzekering aangeboden, die expeditie, organisatie van het vervoer en de goederen beschermt. De verzekeringssom is de werkelijke waarde van de lading op het moment en op de plaats van laden.

 

De verzekering betreft wegtransport, en de maximale som per vervoer bedraagt 2.000.000,00 EUR. De premie wordt voldaan voor elke afzonderlijke verzekering.

 

Onderwerp van de verzekering kunnen lading in containers of buiten containers zijn, vervoerd over de weg.

In de verzekering kan worden opgenomen een boedel aangeboden tot transport, inclusief goederen met verhoogd risico, zoals: radio en TV en huishoudelijke apparatuur, computers (samen met onderdelen), fotografische en telecommunicatie apparatuur, mobiele telefoons, alcohol en tabak, geneesmiddelen en producten van de farmaceutische industrie, banden, auto-onderdelen, ADR goederen (behalve klasse I en VII), alsmede bulkgoederen, met uitzondering van auto’s, motorfietsen en andere voertuigen, contant geld, waardepapieren, cheques en wissels, documenten, edelstenen, juweliersproducten, edele metalen, antiek, kunstwerken, postzegelverzamelingen, levende dieren, organen, lijken of menselijke lichaamsdelen, narcotica, verdovende en opwekkende middelen, verhuisboedel, bevroren vis en zeevruchten.

 

Het bereik van de verzekering omvat goederen in het internationaal vervoer over de weg

– 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A)/Institutionele Lading Clausules (A).

 

De verzekeraar is verantwoordelijk voor elk transport van goederen die onder deze verzekering vallen.

 

In geval goederen ter verzekering worden aangeboden, waarvan de waarde hoger is dan de maximale verzekeringssom per voertuig van het transport of die werden uitgesloten van de verzekering, dient verzekeringnemer dit te melden tenminste 3 werkdagen voor aanvang van het transport.

 

Indien U interesse heeft voor onze transportdiensten en de aankoop van een Cargo Verzekering, verzoeken we contact op te nemen per telefoon nummer: +48 22 185 57 55 of per e-mail: djuras@optimalg.com

 

CONTACT

+48 22 242 84 45

 

TRANSPORTOFFERTE zamów wycenę